ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE

XI. ROČNÍK

 

19.-20.10.2017, Hotel Svět, Třeboň

TÉMA:

FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb

Partneři: