Program konference

Téma:

FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb

Časový harmonogram konference ke stažení v PDF zde >>.

Souhrn anotací jednotlivých příspěvků ke stažení v PDF zde >>.

Příspěvky:

HR SLUŽBY V OBLASTI HRÁČSTVÍ
autor: Hrubý, L.C., Společnost Podané ruce o.p.s.

RODINA V ČASECH TEKUTÉ MODERNITY
autor: Hrušková, M., Zdravotně sociální fakulta JČU

PATOLOGIČTÍ HRÁČI A SPECIFIKA JEJICH LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH
autor: Jirový, F., Magdalena o.p.s.

NĚCO SE MUSÍ ZMĚNIT, MUSÍM SE TEDY ZMĚNIT JÁ. RODINNÁ TERAPIE A KONCEPT "NOVÉ AUTORITY"
autor: Krones, G.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE MONAR A ROLE RODINY V PROCESU OBNOVY V PRAXI ORGANIZACE MONAR - POLSKO
autoři: Sztajner I., Iwaniak L.

RODINA V ROZVODOVÉ SITUACI OČIMA DÍTĚTE. BEZMOC NEBO NADĚJE?
autorka: Uholyeva, X., Prev-centrum z.ú.

RODINA Z POHLEDU OSPOD, RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST A RODIČOVSKÉ  KOMPETENCE
autorky: Kuzbová, E., Ludvíková, L. OSPOD ČB

SEBEÚZDRAVA U RÓMSKÝCH UŽIVATELŮ DROG
autoři: Podzimek, K., Kajanová, A., Mrhálek, T., PREVENT 99 z.ú.; ZSF JČU; PF JČU

SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ…?
aneb některé mýty a paradoxy v práci s rodinami a blízkými klientů se závislostmi v pobytové léčbě
autor: Radimecký J., WHITE LIGHT I

SCÉNÁŘE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG Z POHLEDU TRANSAKČNÍ ANALÝZY: KLAPKA, STŘIH, JEDEME!
autoři: Skálová, M., PREVENT 99 z.ú.

„ŽIJU U PĚSTOUNŮ. CHCI VĚDĚT, CO JE S MÁMOU!“
autorky: Němcová, A., Čadová, L., PREVENT 99 z.ú.

PRÁCE S RODINOU V PL ČD
Tůmová, H., PL ČD

TERÉNNÍ PRÁCE NA MALÉM MĚSTĚ
autoři: Vartanyan, A., Podzimek, K., Laxus z.ú.; PREVENT 99 z.ú.

 

Workshopy:

DBT PŘÍSTUP V PROGRAMU NP CHRPA PRO KLIENTY S DUÁLNÍ DIAGNÓZOU
autoři: Dolejší, M., Buchta P., Magdaléna, o.p.s.