Adiktologická konference H1

Vážení a milí kolegové,

těšíme se, že se opět společně setkáme, na místě, které se nám minulý ročník osvědčilo, ve dnech 18. - 20. 10. 2023, LH Parkhotel, Hluboká nad Vltavou.

Informace H2

Registrace pro účastníky bude spuštěna na začátku května. O jejím spuštění dáme Vám, kteří jste nám na sebe zanechali kontakt, vědět e-mailem.

Program H3

O záštitu nad konferencí bychom rádi i tento ročník požádali doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D., náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast, vědu a výzkum, e-government.

Registrace H4

Pro Vás, kteří cestujete zdaleka, opět nabízíme možnost přijet už ve středu a případně se zúčastnit drobného podvečerního programu. Pokud to zvýší Váš komfort a zážitek z konference, budeme rádi, když tuto možnost využijete. Podrobnosti programu zveřejníme spolu se spuštěním registrace na konferenci.

Kontakt H5

Faktury za konferenční poplatek budeme rozesílat zhruba měsíc před konáním konference na e-mail uvedený při registraci. Pokud je více účastníků z jedné organizace, přijde na vybraný e-mail jen jedna faktura za všechny účastníky.